Eczema Herpeticum Complicating Atopic Dermatitis

Muhammet Ali Varkal 1, Deniz Özçeker 2, İsmail Yıldız 1, Ayşe Kılıç1, Fatma Oğuz 1, Zeynep Tamay 2, Emin Ünüvar 1, Nermin Güler 2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Pediatri Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Allerji-İmmunoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

J Pediatr Inf 2016; 10: 104-107
DOI: 10.5152/ced.2015.1831
Key Words: Atopic dermatitis, eczema herpeticum, herpes simplex virus

Eczema herpeticum is a disseminated infection caused by herpes simplex virus, occurring in patients with diseases that compromise the integrity and barrier function of the skin, such as atopic dermatitis. Although eczema herpeticum may occur at any age, it is most commonly seen in infants. Eczema herpeticum is commonly caused by herpes simplex virus type 1 and herpes simplex virus type 2. It is a lifethreatening complication of atopic dermatitis. Here, we present the case of an infant who had food allergy and atopic dermatitis complicated by eczema herpeticum. (J Pediatr Inf 2016; 10: 104-7)